ico qualityKVALITETSSERTIFIKAT
isoMEDISINSK UTSTYR og FSMP
ico qualitySAMSVAR MED JURIDISKE REGULERINGER

Som produsent av et bredt utvalg tjenester innen kontraktproduksjon av kosttilskudd har vi gjort vårt ytterste for å sikre at produksjonen i Europharma Alliance foregår i overensstemmelse med gjeldende kvalitetsnormer og restriktive EU-krav. Av den grunn har vi sertifikatet FSSC 22000 basert på ISO-normer, som vi ble innvilget av TÜV Rheinland Cert GmbH, en global leder innen sertifisering av styringssystemer. FSSC 22000-sertifiseringen er forbeholdt kun de beste produsentene i næringskjeden, som ønsker å garantere klienter oppfylling av høyeste krav innen produkttrygghet.

Vi handler som en erfaren kontraktprodusent av kosttilskudd og har også implementert et profesjonelt sytem ISO 13485 dedikert medisinske produkter som er integrert med FSSC 22000-sertifiseringen beskrevet ovenfor. Dette er en internasjonal norm som inneholder detaljerte retningslinjer som gjelder medisinske produkter og som har til formål å sikre høyeste kvalitet på kosttilskudd som tilbys.

Europharma Alliance sikrer alle sine klienter alle nødvendige midler i forbindelse med det opprettholdte samarbeidet og garanterer i så måte at ferdigstilte kosttilskudd er produkter av høyeste kvalitet som oppfyller strenge EU-krav innen mattrygghet. Vi har et internt laboratorium der vi utfører rutinemessige kontroller, mens komplekse tester utføres i uavhengige GLP-laboratorieenheter.