FSSC 22000 – zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej żywności i suplementów diety.

Anna Racławska
logo

Czego się dowiesz po przeczytaniu tego artykułu

- Jakie systemy i standardy bezpieczeństwa wdrażają producenci żywności i suplementów diety

- Dlaczego zakłady decydują się na wdrażanie standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności o charakterze dobrowolnym

- Co łączy w sobie program certyfikacji FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000

- W jaki sposób doskonalony jest system FSSC 22000

- Jakiego rodzaju i jak częste audyty przewiduje program FSSC 22000.

Producenci suplementów diety

Czego się dowiesz po przeczytaniu tego artykułu

- Jakie systemy i standardy bezpieczeństwa wdrażają producenci żywności i suplementów diety

- Dlaczego zakłady decydują się na wdrażanie standardów zarządzania bezpieczeństwem żywności o charakterze dobrowolnym

- Co łączy w sobie program certyfikacji FSSC 22000 – Food Safety System Certification 22000

- W jaki sposób doskonalony jest system FSSC 22000

- Jakiego rodzaju i jak częste audyty przewiduje program FSSC 22000.

Producenci suplementów diety

FSSC 22000

Obowiązkiem każdego producenta żywności jest zapewnienie bezpieczeństwa wprowadzanych na rynek produktów. Jest to zagadnienie priorytetowe i stanowi niezbędny warunek dopuszczenia każdego wyrobu do obrotu. Wymóg ten nie podlega negocjacjom i obok zdrowia, higieny oraz wartości odżywczej, należy do najważniejszych kwestii w Unii Europejskiej.

Na przedsiębiorstwach branży spożywczej spoczywa obowiązek prawny wdrożenia i stosowania Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz systemu HACCP. Jest to niezbędne minimum. Jednakże chcąc sprostać silnej konkurencji występującej na rynku, firmy wdrażają i certyfikują standardy zarządzania bezpieczeństwem żywności, które mają charakter dobrowolny, a ich stosowanie nie jest regulowane przepisami wspólnotowymi. Do najbardziej znanych i najczęściej wdrażanych i certyfikowanych systemów i standardów należą IFS, BRCGS oraz FSSC 22000. Są to standardy uznane przez Globalną Inicjatywę na Rzecz Bezpieczeństwa Żywności (Global Food Safety Initiative - GFSI), będącą koalicją skupiającą 39 detalistów i producentów z organizacji Consumer Goods Forum oraz społeczności zajmującej się bezpieczeństwem żywności w celu nadzorowania standardów bezpieczeństwa żywności, a tym samym zapewnieniem dostępu do bezpiecznej żywności. Standardy IFS, BRCGS czy FSSC 22000 są rozpoznawalne na całym świecie, a certyfikaty potwierdzające zgodność z nimi stanowią przepustkę do rynku najlepszych producentów żywności. FSSC 22000 posiada pełne uznanie GFSI od 2010 roku, co gwarantuje spełnienie najwyższych standardów na całym świecie oraz powszechną akceptację przemysłu spożywczego, jak i jednostek akredytujących.

HACCP

Food Safety System Certification 22000 to kompletny program certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który został opracowany na drodze szeroko zakrojonych i otwartych konsultacji z wieloma globalnymi interesariuszami. Program wykorzystuje międzynarodowe, jak i również niezależne standardy, takie jak ISO 22000, ISO 9001, ISO/TS 22003 oraz specyfikacje techniczne dla sektorowych programów wstępnych (Prerequisite Programs PRPs). System zapewnia model certyfikacji, który można wykorzystywać w całym łańcuchu dostaw żywności, począwszy od hodowli zwierząt, produkcji pasz, produkcji żywności, opakowań do żywności, transportu i magazynowania po catering, sprzedaż detaliczną i hurtową.
W ramach podejścia opartego na systemach zarządzania ISO, FSSC 22000 może również zintegrować system zarządzania bezpieczeństwem żywności
z innymi systemami zarządzania ISO, jak zarządzanie jakością ISO 9001, zarządzanie środowiskiem ISO 14001 czy zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001.

Schemat certyfikacji FSSC 22000 oparty jest na 3 komponentach:

    ·        normie ISO 22000.

    ·        specyfikacji technicznej (ISO/TS lub BSI PAS) odpowiedniej dla każdego sektora działalności firmy.

    ·        dodatkowych wymogach FSSC 22000.

Norma ISO 22000 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego” łączy strukturę normy ISO 9001, obejmującej system zarządzania jakością z zasadami Analizy Zagrożeń i Krytycznego Punktu Kontrolnego (HACCP). Standard kładzie silny nacisk na przywództwo, w tym zaangażowanie najwyższego kierownictwa oraz zwiększenie odpowiedzialności za skuteczność systemu w firmie. Określa wymagania analizy ryzyka na poziomie operacyjnym (HACCP) i na poziomie strategicznym (biznesowym). Struktura normy oparta jest na cyklu PDCA (Planuj – Wykonaj – Sprawdź – Działaj) w celu zapewnienia, że wszystkie procesy są odpowiednio zarządzane oraz że wykorzystywane są możliwości ciągłego doskonalenia.

FSSC 22000 logotyp

W systemie certyfikacji FSSC 22000 norma ISO 22000 uzupełniona jest o specyfikację techniczną dedykowaną dla danego sektora działalności. Dla producentów żywności jest to ISO/TS 22002-1 „Programy wstępne dla bezpieczeństwa żywności. Produkcja żywności”. Są to szczegółowo opisane wymagania Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki Produkcyjnej obowiązujące w każdym zakładzie przemysłu spożywczego.

Dodatkowe wymagania FSSC 22000 obejmują zarządzanie zakupionymi materiałami, etykietowanie produktu, obronę żywności, ocenę podatności na oszustwa produktowe, użycie logo FSSC 22000 oraz w zależności od kategorii żywności – zarządzanie alergenami, monitoring środowiska czy magazynowanie, weryfikację programów wstępnych i rozwój produktu.

Cały schemat certyfikacji FSSC 22000 pozwala zapewnić spójny proces audytowania zakładów monitorowany przez program integralności, zapewniający utrzymanie zarządzania bezpieczeństwem żywności na całym świecie.

Aktualne wydanie FSSC 22000 wprowadza audyty niezapowiedziane – niezapowiedziany jest jeden z dwóch audytów w nadzorze podczas trzyletniego cyklu certyfikacji. Audytowanie zakładów na zgodność z FSSC 22000 odbywa się przez akredytowane jednostki certyfikujące. Akredytacja spoczywa na krajowych jednostkach, takich jak Polskie Centrum Akredytacji czy Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) w Niemczech.

Bibliografia

1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

2. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

3. Krzysztofik, Barbara „Bezpieczeństwo żywności i systemy kontroli jakości”, KWSPZ, Kraków 2016

4. Źródło-Loda, Małgorzata „Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w przemyśle spożywczym

5. https://mygfsi.com/

6. https://www.fssc22000.com/

Hello and welcome!

Z wykształcenia jestem technologiem żywności. Mam 20-letnie doświadczenie w dziale jakości w zakładach produkcyjnych. W Europharma Alliance wdrożyłam system FSSC 22000, certyfikowany przez TÜV Rheinland od 2016 roku.
Learn more about me
Special offer #1
katalog
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
katalog
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Special offer #2
katalog
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
katalog
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Uzyskaj wysokiej jakości suplementy produkowane według twoich potrzeb
Skontaktuj się z nami